Хорватия Инфо-центр

Kubber tim je učestvovao na izložbi ChemiCos

Od 22.do 24. ožujka, tim A. M. sudjelovao je na međunarodnoj specijaliziranoj izložbi kozmetike, parfema, higijenskih proizvoda, profesionalnih i kućanskih kemikalija A. M.

Izložba je održana u M. A.

U okviru izložbe održana je prva industrijska konferencija posvećena ruskom i međunarodnom tržištu kozmetičkih proizvoda i kućanskih kemikalija "stvaranje traženih proizvoda u uvjetima promjenjivog tržišta".

Ambalaža je jedna od tema izložbe, ovdje je Amakh predstavio inovativnu ambalažu za hranu i neprehrambene proizvode.