Politika privatnosti
Ova Pravila o privatnosti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: pravila o privatnosti) primjenjuju se na sve informacije koje internetska stranica tvrtke "Interpolichim" (u daljnjem tekstu: tvrtka) nalazi na nazivu domene https://kubber.pro/hr/, može dobiti o korisniku prilikom korištenja stranice Tvrtke.

1. POJMOVI I DEFINICIJE

1.1. Ova Pravila o privatnosti koriste sljedeće izraze:
1.1.1. Uprava stranice tvrtke (u daljnjem tekstu - uprava stranice) - ovlašteni zaposlenici tvrtke koji djeluju u ime tvrtke, koji organiziraju i (ili) obrađuju osobne podatke, kao i određuju svrhu obrade osobnih podataka, sastav osobnih podataka koji se obrađuju, radnje (operacije) izvedene s osobnim podacima.
1.1.2. Povjerljivost osobnih podataka obvezni je zahtjev da operator ili druga osoba koja ima pristup osobnim podacima ne dopušta njihovu distribuciju bez pristanka subjekta osobnih podataka ili postojanja drugih zakonskih osnova.
1.1.3. Obrada osobnih podataka-svaka radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) koje se izvode sa ili bez upotrebe alata za automatizaciju s osobnim podacima, uključujući prikupljanje, snimanje, sistematizaciju, akumulaciju, pohranu, pojašnjenje (ažuriranje, izmjena), dohvaćanje, korištenje, prijenos (distribucija, pružanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje osobnih podataka.
1.1.4. Operater osobnih podataka - Uprava stranice i tvrtka.
1.1.5. Osobni podaci - sve informacije koje se izravno ili neizravno odnose na određenu ili prepoznatljivu fizičku osobu (subjekt osobnih podataka).
1.1.6. Korisnik internetske stranice (u daljnjem tekstu korisnik) osoba koja pristupa internetskoj stranici putem Interneta i koristi internetsku stranicu tvrtke.

2. OPĆE ODREDBE

2.1. Korištenje Stranice od strane korisnika znači pristanak na ovu Politiku privatnosti, obradu osobnih podataka od strane operatera i uvjete obrade osobnih podataka korisnika.
2.2. U slučaju neslaganja s Uvjetima pravila o privatnosti, korisnik mora prestati koristiti internetsku stranicu tvrtke.
2.3. Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se samo na internetske stranice Tvrtke. Tvrtka ne kontrolira niti preuzima odgovornost za stranice trećih strana na koje korisnik može kliknuti na linkove dostupne na internetskoj stranici tvrtke.
2.4. Uprava stranice ne provjerava točnost osobnih podataka koje je dostavio korisnik tvrtke.

3. PREDMET PRAVILA O PRIVATNOSTI

3.1. Ovom Politikom privatnosti utvrđuje se obveza uprave stranice da ne otkrije i osigura povjerljivost osobnih podataka koje korisnik dostavlja na zahtjev uprave stranice prilikom registracije na internetskoj stranici tvrtke ili prilikom naručivanja.
3.2. Osobni podaci dopušteni za obradu u skladu s ovim Pravilima o privatnosti pružaju se od strane korisnika ispunjavanjem obrasca za registraciju na internetskoj stranici tvrtke i uključuju sljedeće podatke:
3.2.1. prezime, ime, srednje ime korisnika;
3.2.2. Kontakt telefonski broj korisnika;
3.2.3. adresa e-pošte (e-pošta-e-pošta);
3.2.4. adresa pošiljke korisnika;
3.2.5. adresa za dostavu tereta korisnika.
3.3. Ostale osobne podatke može obrađivati uprava stranice, podložno izmjenama pravila o privatnosti.
3.4. Kada korisnik pregledava internetsku stranicu tvrtke, automatski se prikupljaju sljedeći podaci koji se ne odnose na osobne podatke korisnika na koje je instalirana statistička skripta sustava
3.4.1. Adresa;
3.4.2. informacije iz datoteka;
3.4.3. ostale informacije koje se prikupljaju automatski i odnose se na osobne podatke korisnika.

4. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

4.1. Administracija stranice može obrađivati osobne podatke korisnika u sljedeće svrhe:::
4.1.1. Identifikacija korisnika koji je ispunio obrazac na internetskoj stranici tvrtke za povezivanje zaposlenika tvrtke s korisnicima radi naručivanja i / ili za dobivanje bilo kakvih podataka o tvrtki, njezinim uslugama i / ili informacijama koje se nalaze na internetskoj stranici tvrtke.
4.1.2. Uspostavljanje povratnih informacija korisnika, uključujući slanje obavijesti, zahtjeva vezanih uz usluge Tvrtke, obradu zahtjeva i naloga od korisnika.
4.1.3. Potvrda točnosti i cjelovitosti osobnih podataka koje je dostavio korisnik.

5. NAČINI I UVJETI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

5.1. Obrada osobnih podataka korisnika provodi se bez vremenskog ograničenja, na bilo koji pravni način, uključujući informacijske sustave osobnih podataka sa ili bez automatizacije.
5.2. Korisnik se slaže da uprava stranice ima pravo prenijeti osobne podatke trećim stranama, posebno ugovornim stranama tvrtke, kako bi ispunila narudžbu korisnika.
5.3. Osobni podaci korisnika mogu se prenijeti ovlaštenim državnim tijelima Ruske Federacije samo na temelju i na način utvrđen zakonodavstvom Ruske Federacije.
5.4. Uprava stranice poduzima potrebne organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka korisnika od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, uništavanja, izmjene, blokiranja, kopiranja, distribucije, kao i od drugih nezakonitih radnji trećih strana.

6. OBVEZE STRANAKA

6.1. Korisnik je dužan:
6.1.1. Pružite informacije o osobnim podacima potrebnim za korištenje Stranice i obradu korisničke narudžbe od strane tvrtke.
6.1.2. Obavijestiti administraciju stranice o svim izmjenama osobnih podataka korisnika u slučaju izmjena tih podataka.
6.1.3. Sami pregledajte sve promjene u Pravilima o privatnosti objavljenim na internetskoj stranici tvrtke.
6.2. Uprava stranice je dužna:
6.2.1. Koristite dobivene informacije isključivo u svrhe navedene u stavku 4. ove politike privatnosti.
6.2.2. Osigurati povjerljivost osobnih podataka, osim kako je predviđeno ovom Politikom privatnosti, i ne prodavati, razmjenjivati, objavljivati ili na drugi način otkrivati osobne podatke korisnika, osim u stavcima 5.2. i 5.3. ovim Pravilima o privatnosti.
6.2.3. Poduzmite mjere predostrožnosti kako biste zaštitili privatnost osobnih podataka korisnika u skladu s postupkom koji se obično koristi za zaštitu ove vrste informacija u postojećem poslovnom prometu.

7. ODGOVORNOST STRANAKA

7.1. Uprava stranice, koja nije ispunila svoje obveze, odgovorna je za gubitke koje je korisnik pretrpio u vezi s nezakonitom uporabom osobnih podataka, u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, osim u slučajevima predviđenim u stavcima 5.2., 5.3. i 7.2. pravila o privatnosti.
7.2. U slučaju otkrivanja osobnih podataka, Uprava stranice nije odgovorna ako su ti povjerljivi podaci:
7.2.1. objavljena je uz pristanak korisnika.
7.2.2. postala je javno dostupna prije objavljivanja.

8. RJEŠAVANJE SPOROVA

8.1. Prije nego što se obratite sudu za sporove koji su nastali između korisnika stranice i Uprave stranice, obvezan je pretkrivični postupak rješavanja spora.
8.2. Primatelj zahtjeva u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka zahtjeva pismeno obavještava podnositelja zahtjeva o rezultatima zahtjeva.
8.3. Ako se ne postigne sporazum, spor će se uputiti Sudu u skladu s važećim zakonodavstvom Ruske Federacije.
8.4.Primjenjivo zakonodavstvo Ruske Federacije primjenjuje se na ovu Politiku privatnosti i odnos između korisnika i Uprave stranice.

9. OSTALE ODREDBE

9.1. Uprava stranice ima pravo izmijeniti ovu Politiku privatnosti bez pristanka korisnika.
9.2. Nova pravila o privatnosti stupaju na snagu od trenutka kada su objavljena na internetskoj stranici tvrtke, osim ako novo izdanje pravila o privatnosti ne odredi drugačije.
9.3. Trenutna pravila o privatnosti objavljena su na stranici na: https://kubber.ru/hr/privacy, osim ako nije drugačije određeno Pravilima o privatnosti.
© kubber, 2020 - 2024 | Sva prava pridržana
211328, Bijelorusija, Vitebska oblast, Oršanski raj, grad Orša, ulica Novatora, 7, K. 11, +375(29)-772-86-47, interpolichem@gmail.com
Naručite poziv
Voditelj:
+79057632351