Gizlilik Politikası
Kişisel verilerin Bu Gizlilik Politikası (bundan böyle Gizlilik Politikası olarak anılacaktır), LLC "Interpolikhim" şirketinin web sitesinin (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) alan adında yer alan tüm bilgiler için geçerlidir https://kubber.pro/tr , Şirketin sitesini kullanırken Kullanıcı hakkında bilgi alabilir.

1. TERİMLER VE tanımlar

1.1. Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:
1.1.1. Şirketin web sitesi Yönetimi –bundan böyle Web Sitesi Yönetimi olarak anılacaktır) - kişisel verileri düzenleyen ve (veya) işleyen, ayrıca kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını, işlenecek kişisel verilerin bileşimini, eylemlerini (işlemlerini) belirleyen, Şirket adına hareket eden Şirketin yetkili çalışanları) kişisel verilerle gerçekleştirilmiştir.
1.1.2. Kişisel verilerin gizliliği - kişisel verilere erişimi olan İşletmecinin veya başka bir kişinin, kişisel verilerin konusunun rızası veya başka yasal gerekçelerin varlığı olmadan yayılmasını önlemesi için zorunlu bir gereklilik.
1.1.3. Kişisel veri işleme - toplama, kaydetme, sistematikleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma, kullanma, aktarma (dağıtım, sağlama, erişim) dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem)), kişisel verilerin duyarsızlaştırılması, engellenmesi, silinmesi, imha edilmesi.
1.1.4. Kişisel verilerin operatörü - Site Yönetimi ve Şirket.
1.1.5. Kişisel veriler - belirli veya tanımlanabilir bir kişiyle (kişisel verilerin konusu) doğrudan veya dolaylı olarak ilgili herhangi bir bilgi.
1.1.6. Web Sitesi Kullanıcısı (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) – internet üzerinden web sitesine erişimi olan ve Şirketin web sitesini kullanan kişi.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Sitenin Kullanıcı tarafından kullanılması, bu Gizlilik Politikasının kabul edilmesi, kişisel verilerin Operatör tarafından işlenmesi ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme şartları anlamına gelir.
2.2. Gizlilik Politikasının şartlarına uyulmaması durumunda, Kullanıcının Şirketin web sitesini kullanmayı bırakması gerekir.
2.3. Bu Gizlilik Politikası yalnızca Şirketin web sitesi için geçerlidir. Şirket, Kullanıcının Şirketin web sitesinde bulunan bağlantıları tıklayabileceği üçüncü taraf siteleri kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir.
2.4. Site Yönetimi, Kullanıcı tarafından Şirkete sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamaz.

3. GİZLİLİK POLİTİKASININ KONUSU

3.1. Bu Gizlilik Politikası, Site Yönetiminin, Şirketin web sitesine kaydolurken veya sipariş verirken Site Yönetiminin talebi üzerine Kullanıcının sağladığı kişisel verilerin ifşa edilmemesi ve gizliliğinin sağlanması konusundaki yükümlülüklerini belirler.
3.2. Bu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, Kullanıcı tarafından Şirketin web sitesindeki kayıt formunu doldurarak sağlanır ve aşağıdaki bilgileri içerir:
3.2.1. soyadı, adı, Kullanıcının soyadı;
3.2.2. Kullanıcının iletişim telefon numarası;
3.2.3. e-posta adresi (e-posta);
3.2.4. kullanıcının kargosunu gönderme adresi;
3.2.5. kullanıcının kargosunun teslimat adresi.
3.3. Diğer kişisel veriler, Gizlilik Politikasındaki değişikliklere tabi olarak Site Yönetimi tarafından işlenebilir.
3.4. Aşağıdaki veriler, Kullanıcının Şirketin web sitesini görüntülemesi sırasında otomatik olarak toplanır ve sistemin istatistiksel komut dosyasının kurulu olduğu Kullanıcının kişisel verileriyle ilgili değildir
3.4.1. IP adresi;
3.4.2. çerezlerden alınan bilgiler;
3.4.3. otomatik olarak toplanan ve Kullanıcının kişisel verileriyle ilgili diğer bilgiler.

4. KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMAÇLARI

4.1. Site Yönetimi, Kullanıcının kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işleyebilir::
4.1.1. Şirket web sitesindeki formu dolduran Kullanıcının, Şirket çalışanlarının sipariş vermek için Kullanıcılarla iletişim kurması ve (veya) Şirket, hizmetleri ve (veya) Şirket web sitesinde yer alan bilgiler hakkında Kullanıcı tarafından herhangi bir bilgi alması için tanımlanması.
4.1.2. Bildirim gönderme, Şirket hizmetleriyle ilgili talepler, Kullanıcıdan gelen talep ve taleplerin işlenmesi dahil olmak üzere Kullanıcıyla geri bildirim oluşturma.
4.1.3. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin doğrulanması.

5. KİŞİSEL BİLGİLERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ VE ŞARTLARI

5.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, otomasyon araçlarının kullanıldığı veya kullanılmadığı kişisel verilerin bilgi sistemleri de dahil olmak üzere herhangi bir yasal şekilde zaman sınırı olmaksızın gerçekleştirilir.
5.2. Kullanıcı, Site Yönetiminin, Kullanıcının emrini yerine getirmek için kişisel verileri üçüncü şahıslara, özellikle de Şirketin karşı taraflarına aktarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
5.3. Kullanıcının kişisel verileri, yalnızca gerekçelerle ve Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından belirlenen usule uygun olarak Rusya Federasyonu'nun yetkili devlet makamlarına aktarılabilir.
5.4. Site Yönetimi, Kullanıcının kişisel verilerini yetkisiz veya kazara erişim, imha, değiştirme, engelleme, kopyalama, dağıtma ve üçüncü tarafların diğer yasa dışı eylemlerinden korumak için gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı şunları yapmalıdır:
6.1.1. Sitenin kullanımı ve Kullanıcının siparişinin Şirket tarafından işlenmesi için gerekli kişisel veriler hakkında bilgi verin.
6.1.2. Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda Kullanıcının kişisel verilerindeki değişiklikleri Site Yönetimine bildirin.
6.1.3. Şirketin web sitesinde yayınlanan Gizlilik Politikasındaki tüm değişiklikleri bağımsız olarak gözden geçirin.
6.2. Site yönetimi şunları yapmakla yükümlüdür:
6.2.1. Alınan bilgileri yalnızca bu Gizlilik Politikasının 4. maddesinde belirtilen amaçlar için kullanın.
6.2.2. Bu Gizlilik Politikasında öngörülen durumlar dışında kişisel verilerin gizliliğini sağlamak ve 5.2. paragraflar dışında Kullanıcının kişisel verilerini satmamak, değiştirmemek, yayınlamamak veya başka bir şekilde ifşa etmemek. ve 5.3. bu Gizlilik Politikasının.
6.2.3. Mevcut iş akışında bu tür bilgileri korumak için genellikle kullanılan prosedüre uygun olarak Kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini korumak için önlemler alın.

7. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

7.1. Yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan Site Yönetimi, 5.2. paragraflarda öngörülen durumlar dışında, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak, kişisel verilerin yasa dışı kullanımıyla bağlantılı olarak Kullanıcının uğradığı zararlardan sorumludur., 5.3. ve 7.2. bu Gizlilik Politikasının.
7.2. Kişisel verilerin açıklanması durumunda, bu gizli bilgilerin ifşa edilmesinden Site Yönetimi sorumlu değildir:
7.2.1. kullanıcının onayı ile ifşa edilmiştir.
7.2.2. açıklanmadan önce kamuya açık hale geldi.

8. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

8.1. Site Kullanıcısı ile Site Yönetimi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar için mahkemeye başvurmadan önce, uyuşmazlığın çözümü için duruşma öncesi talep prosedürü zorunludur.
8.2. Talebin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde talebin alıcısı, talebin incelenmesinin sonuçları hakkında talebi yazılı olarak başvuru sahibine bildirir.
8.3. Bir anlaşmaya varılmazsa, anlaşmazlık Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatına uygun olarak mahkemeye sevk edilecektir.
8.4.Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı bu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ile Site Yönetimi arasındaki ilişkiler için geçerlidir.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Site Yönetimi, Kullanıcının izni olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9.2. Yeni Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikasının yeni sürümü tarafından aksi belirtilmedikçe, Şirketin web sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
9.3. Mevcut Gizlilik Politikası şu adresteki sayfada yayınlanmaktadır: https://kubber.ru/tr/privacy, gizlilik Politikası tarafından aksi belirtilmedikçe.
© kubber, 2020 - 2024 | Tüm hakları saklıdır
Interpolichim LLC, 215111, Vyazma, ul. 25 Oktyabrya, 53, yerleştirildi. A1
+9 0533 627 60 51, atillazeybek@ayaxproject.com.tr
Geri arama siparişi verin
Yönetici:
+905336276051